Tag : dotacja

11sie
blog 1.2827aaef47596ed147facd864ab704e3Inwentaryzacja środków trwałych zakupionych z dotacji

Inwentaryzacja środków trwałych zakupionych z dotacji

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. podatnik ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku, do których należą środki trwałe na ostatni dzień roku obrotowego.

Jeśli chodzi o nieruchomości, inwestycje, maszyny i urządzenia, które są zaliczane do środków trwałych, termin i częstotliwość inwentaryzacji są uważane za dotrzymane jeśli inwentaryzacja jest przeprowadzana raz w ciągu czterech lat. Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest zazwyczaj za pomocą spisu z natury.

Read More