Tag : aplikacje mobilne

2kwi
kodkreskowy.0123de1bab59651c025e33643f1aad26Zarządzanie majątkiem na urządzeniach mobilnych

Zarządzanie majątkiem na urządzeniach mobilnych

Zarządzanie majątkiem trwałym ma na celu najbardziej efektywne gospodarowanie posiadanymi aktywami, które są jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów organizacji. To w jaki sposób zarządza się majątkiem jest niezwykle istotne ze względu na utrzymanie ciągłości działania organizacji i jej rozwój. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie posiadanego majątku, nadzór nad nim, utrzymywanie go w ciągłej sprawności, a także zgodne z przepisami ewidencjonowanie i rozliczanie.

Read More