Księgowość i Amortyzacja

Księgowość i Amortyzacja

Z tego pakietu skorzystać powinny działy finansowo-księgowe, które zarządzają majątkiem przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i samorządowej w kontekście ewidencji bilansowej i podatkowej. Centralna baza danych o składnikach majątku dostępna jest w chmurze prywatnej lub publicznej. Naliczenia amortyzacji przesyłane są do systemu ERP, jak również wykorzystywane są do obliczenia opłat za wypożyczenie danego składnika. 

Zapytaj o szczegóły i demo

Zawartość Pakietu

Moduł podstawowy

możliwia prowadzenie ewidencji historii obrotu środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nisko cennych. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem min. kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów ją rozliczających, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Z wykorzystaniem indywidualnych szablonów Klienta przygotowanych w MS Word, w systemie tworzone są dokumenty obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) oraz raporty.

Moduł amortyzacji

możliwia naliczanie amortyzacji (w tym również zestawów), modernizacje i przeszacowania wraz z generowaniem odpowiednich dokumentów takich jak: tabele amortyzacji i umorzeń, listy modernizacji i przeszacowań, czy też raporty GUS. Amortyzacja może być naliczana następującymi metodami: liniową, degresywną, jednorazową, a ponadto: progresywną, malejącego salda, SOYD (Sumy Cyfr Rocznych), naturalną oraz marży przychodów. Wielość dostępnych metod amortyzacji umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie przebiegu amortyzacji do sposobu użytkowania majątku.

Moduł amortyzacji i kont księgowych

pozwala na jednoczesne prowadzenie nieograniczonej ilości ścieżek amortyzacji m.in. bilansowej i podatkowej oraz dekretowanie operacji na składnikach bezpośrednio na konta księgowe z uwzględnieniem źródeł finansowania i miejsc powstawania kosztów (MPK). Umożliwia to dokładny controling wydatków w organizacji oraz integrację z systemami controlingowymi w ERP takimi jak SAP. System pozwala na generowanie zbiorczych i indywidualnych poleceń księgowania, raportów stanu kont i obrotów na kontach. 

Moduł zestawów i ewidencji ilościowej

możliwia łączenie przedmiotów w zestawy, jak również ewidencję elementów składowych przedmiotów. Moduł ułatwia zarządzanie, m.in. zestawami komputerowymi i ich elementami, zestawami mebli, złożonymi maszynami itp. Rozszerza możliwości inwentaryzacji o weryfikację elementów składowych. Pozwala również na prowadzenie ewidencji ilościowej majątku. Ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie inwentaryzacji dużej ilości jednakowych przedmiotów.

Moduł wypożyczeń

pozwala na rejestrację wypożyczeń i zwrotów składników. Przechowuje informacje dotyczące m.in. osoby wypożyczającej, planowanego terminu zwrotu oraz całej historii wypożyczeń. Dodatkowo umożliwia wykorzystanie czytników kodów (kreskowych, RFID) w celu szybkiego wyszukania składników majątku oraz wygenerowanie dokumentu wypożyczenia i zwrotu.

Zapytaj o szczegóły i demo

na podany adres wyślemy link do pobrania demo

    Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności    PIRXON SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIRXON SA. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    * wymagane wyrażenie zgody

    Jeśli wolisz jesteśmy dostępni także pod telefonem: 58 320 57 34