Ewidencja i Inwentaryzacja

Ewidencja i Inwentaryzacja

Pakiet jest dedykowany działom administracyjnym, które zarządzają majątkiem – środkami trwałymi i wyposażeniem. Centralna baza danych o składnikach majątku dostępna jest w chmurze prywatnej lub publicznej. Centrum Udostępnienia Majątku (CUM) pozwala  zmaksymalizować efektywność jego wykorzystania. Korzystając z narzędzi mobilnych (czytników kodów kreskowych i RFID) inwentaryzację można przeprowadzić w czasie krótszym, nawet o 80%, przesunięcia składnika i wypożyczenia są tak proste, jak odczyt trzech kodów kreskowych – dawcy, składnika i odbiorcy.
Zapytaj o szczegóły i demo

Zawartość Pakietu

Moduł podstawowy

umożliwia prowadzenie ewidencji historii obrotu środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nisko cennych. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem min. kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów ją rozliczających, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Z wykorzystaniem indywidualnych szablonów Klienta przygotowanych w MS Word, w systemie tworzone są dokumenty obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) oraz raporty.

Moduł pól definiowanych

umożliwia nadawanie wybranym grupom składników majątkowych dodatkowych pól edycyjnych w dowolnej formacie (np. tekst, checkbox, data, lista lub drzewo wyboru). Dzięki temu użytkownicy mogą zdecydować o tym jakie dodatkowe informacje będzie można przypisywać do przedmiotów.

Moduł wypożyczeń

pozwala na rejestrację wypożyczeń i zwrotów składników. Przechowuje informacje dotyczące m.in. osoby wypożyczającej, planowanego terminu zwrotu oraz całej historii wypożyczeń. Dodatkowo umożliwia wykorzystanie czytników kodów (kreskowych, RFID) w celu szybkiego wyszukania składników majątku oraz wygenerowanie dokumentu wypożyczenia i zwrotu.

Moduł zestawów i ewidencji ilościowej

umożliwia łączenie przedmiotów w zestawy, jak również ewidencję elementów składowych przedmiotów. Moduł ułatwia zarządzanie, m.in. zestawami komputerowymi i ich elementami, zestawami mebli, złożonymi maszynami itp. Rozszerza możliwości inwentaryzacji o weryfikację elementów składowych. Pozwala również na prowadzenie ewidencji ilościowej majątku. Ułatwia zarządzanie i przeprowadzanie inwentaryzacji dużej ilości jednakowych przedmiotów.

Moduł nieruchomości

pozwala na zarządzanie informacjami o gruntach i budynkach. Umożliwia dzielenie działek na mniejsze oraz łączenie wielu działek w jedną. Każda nowo powstała działka zawiera historię przeprowadzonych na niej operacji oraz informacje o działkach pierwotnych, z których się wywodzi. Program automatycznie nadaje numery inwentarzowe, posiada możliwość cofania operacji oraz zarządzania lokalami w budynku. Rozbudowana wyszukiwarka pozwala na szybkie wyszukiwanie działek i budynków po fragmencie adresu, rodzaju, numerze księgi wieczystej, a nawet powierzchni.

Moduł zaawansowanej inwentaryzacji

umożliwia stworzenie planu inwentaryzacji (np. rocznego lub czteroletniego), śledzenie na bieżąco postępu wszystkich, wchodzących w skład planu, inwentaryzacji. Moduł posiada funkcje, które kontrolują, czy wszystkie składniki w ewidencji zostały objęte wybranym planem. Pozwala również na przeprowadzanie automatycznych lub ręcznych kompensat w obrębie inwentaryzacji oraz pomiędzy inwentaryzacjami.

Aplikacja mobilna AssetsNinja

Aplikacja mobilna na smartfony i tablety z systemem operacyjnym Android umożliwia szybkie przeprowadzanie inwentaryzacji oznaczonych składników majątku poprzez skanowanie etykiet z kodami kreskowymi, 2D lub RFID (z wykorzystaniem kolektorów). Pozwala na wprowadzanie ujawnionych składników majątku do bazy danych wraz z dokumentacją multimedialną i fotograficzną, przeglądanie karty składnika majątku, czy zmianę osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania. Dodatkowo można oznaczyć składniki do likwidacji, sprawdzić kompletność składnika majątku i zestawu oraz  wyszukać lokalizacje jeszcze nie zinwentaryzowane. Aplikacja pozwala na prowadzenie prac w sytuacji dostępu (w trybie on-line), jak i braku dostępu do sieci  (w trybie off-line). 

Aplikacja zaprojektowana jest z myślą o automatyzacji i uproszczeniu najczęsciej występujących sytuacji biznesowych, takich jak: identyfikacja składników czy zgłaszanie uszkodzonego majątku, a przekazywanie składnika majątku pomiędzy osobami lub przesuwanie składnika z jednej lokalizacji do drugiej, jest tak proste jak odczyt trzech kodów kreskowych za pomocą smartfona.  

assets ninja mobile

Zapytaj o szczegóły i demo

na podany adres wyślemy link do pobrania demo

    Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności    PIRXON SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIRXON SA. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

    * wymagane wyrażenie zgody

    Jeśli wolisz jesteśmy dostępni także pod telefonem: 58 320 57 34