Blog

Co i kiedy należy inwentaryzować Stock Assets ninja Smartmedia inwentaryzacjaCo i kiedy należy inwentaryzować Stock Assets ninja Smartmedia inwentaryzacja

Inwentaryzacja. Co i kiedy należy inwentaryzować?

Inwentaryzacja – Jako firma często spotykamy się z pytaniami i niejasnościami dotyczącymi tego, kiedy powinno się inwentaryzować majątek trwały, a także które składniki powinno się inwentaryzować. Z pomocą nie przychodzi też niestety ustawa o rachunkowości, która dość niejednoznacznie wypowiada się w tej kwestii i miejscami pozostawia dość szerokie pole do interpretacji. Dlatego też postanowiliśmy zebrać wszystkie niezbędne informacje w jednym wpisie tak, aby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości.

Inwentaryzacja – jakie składniki należy inwentaryzować?

Składniki, które podlegają inwentaryzacji, to przede wszystkim składniki wykazane w bilansie, ale także, które nie znalazły się w bilansie, bo zostały np. umorzone w 100%. Dodatkowo, musimy inwentaryzować majątek jednostek obcych oraz składniki majątkowe wykazane tylko ilościowo.

Co ile należy przeprowadzać inwentaryzację?

To jedno z częstych pytań, na które odpowiedź jest złożona. Wszystko zależy bowiem od tego, jakie składniki posiadamy. Inwentaryzację możemy przeprowadzać:

-W ostatnim dniu roku obrotowego
-Raz na 4 lata
-Raz na 2 lata
-Raz w roku
-W ciągu 3 ostatnich miesięcy roku i w ciągu pierwszych 15 dni roku następnego

Jak sprawdzić kiedy powinienem przeprowadzić inwentaryzację?

Inwentaryzację w ostatnim dniu roku obrotowego należy przeprowadzić, gdy posiadamy:

-aktywa pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz znajdujące się w jednostce
-papiery wartościowe
-materiały i towary znajdujące się na stanie jednostki, których wartość została odpisana w koszty na dzień ich zakupu
-produkty gotowe znajdujące się na stanie jednostki, których wartość została odpisana w koszty w momencie ich wytworzenia

Inwentaryzację raz na cztery lata należy przeprowadzić, gdy posiadamy:

-środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym
-nieruchomości zaliczane do środków trwałych oraz inwestycji

Inwentaryzację raz na dwa lata należy przeprowadzić, gdy posiadamy:

-zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo- wartościową

Inwentaryzację raz w roku należy przeprowadzić, gdy posiadamy:

-zapasy materiałów i towarów objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki
-zapasy drewna dla jednostek prowadzących gospodarkę leśną

 

Zaciekawił Cię temat inwentaryzacji środków trwałych? Czytaj więcej w tym wpisie!

Zapytaj o demo

Katarzyna Simeonidis

PIRXON SA
Junior Product Manager

Written by 47

The author didnt add any Information to his profile yet