Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

armsa

Zlecenie zakupu i instalacji zestawu do inwentaryzacji w Agencji powierzone ww. firmie, zostało wykonane terminowo i precyzyjnie, z wieloma rozwiązaniami wskazanymi przez wykonawcę indywidualnie do potrzeb Agencji […].