Category : Majątek trwały

19sty
Blog serwis.2827aaef47596ed147facd864ab704e3Sztuka panowania nad serwisem, czyli jak ułatwić sobie zarządzanie wartościowymi składnikami majątku

Sztuka panowania nad serwisem, czyli jak ułatwić sobie zarządzanie wartościowymi składnikami majątku

Dla jednych wartościowa może być podkładka pod mysz czy metalowy pojemnik na długopisy szwedzkiego designu, ale w tym tekście skupimy się na nieco bardziej wymagających i cennych środkach trwałych. Jeżeli już jesteśmy w posiadaniu wartościowych składników majątku, konieczne jest pilnowanie kwestii związanych z ich gwarancją, konserwacją a także przeglądów. Jest to element szczególnie istotny zwłaszcza dla firm produkcyjnych czy szpitali, gdzie stan sprzętu może bezpośrednio wpływać na zdrowie czy nawet życie ludzi.

Read More

2kwi
kodkreskowy.0123de1bab59651c025e33643f1aad26Zarządzanie majątkiem na urządzeniach mobilnych

Zarządzanie majątkiem na urządzeniach mobilnych

Zarządzanie majątkiem trwałym ma na celu najbardziej efektywne gospodarowanie posiadanymi aktywami, które są jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów organizacji. To w jaki sposób zarządza się majątkiem jest niezwykle istotne ze względu na utrzymanie ciągłości działania organizacji i jej rozwój. Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie posiadanego majątku, nadzór nad nim, utrzymywanie go w ciągłej sprawności, a także zgodne z przepisami ewidencjonowanie i rozliczanie.

Read More

7cze
inwentaryzacja.0123de1bab59651c025e33643f1aad26Nowoczesne technologie w inwentaryzacji

Nowoczesne technologie w inwentaryzacji

To w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych w organizacji wynika z Ustawy o rachunkowości oraz z wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych. Dotyczy to zarówno częstotliwości wykonywania inwentaryzacji, sposobów jej prowadzenia, jak i wykorzystywanych rozwiązań w tym zakresie.

Choć nowe technologie otaczają nas niemal wszędzie wiele organizacji ciągle przeprowadza inwentaryzację tradycyjnie, choć są już dostępne szybsze i wygodniejsze metody korzystające z technologii automatycznej identyfikacji.

Read More