Blog

Co i kiedy należy inwentaryzować Stock Assets ninja Smartmedia inwentaryzacjaCo i kiedy należy inwentaryzować Stock Assets ninja Smartmedia inwentaryzacja

Nowa wersja AssetsNinja 5.10 już dostępna!

Wydaliśmy nową wersję oprogramowania AssetsNinja 5.10, która wspierana jest przez PHP 7.2. Wiąże się z tym szereg korzyści, m.in: poprawa bezpieczeństwa i szybkości działania aplikacji.  Aplikacje uruchamiane w środowisku z PHP 7.2 są nawet trzykrotnie szybsze od tych uruchamianych w środowisku PHP 5.6.  

 

AssetsNinja 5.10

AssetsNinja 5.10 jest rozszerzeniem funkcjonalnym wersji głównej 5.00, która została wydana w maju 2018r. Nowa wersja AssetsNinja wspiera naszych Klientów w dopełnieniu wymagań nałożonych na Klienta przez ustawodawcę w zakresie RODO. Dzięki temu w programie  AssetsNinja można swobodnie zweryfikować kto i w jakim czasie logował się do systemu,  sprawdzić kto i kiedy dodawał, edytował, eksportował i usuwał pracowników. Można zarządzać i raportować dane osobowe z informacjami czy i jakie dane wskazanej osoby  posiadamy. Wersja 5.00 i 5.10 pozwala zastosować ustawowe prawo „zapomnienia” (usunięcia) danych użytkownika, pracownika,  członka zespołu spisowego, listy dystrybucyjnej oraz zapewnić anonimizację danych użytkownika, pracownika czy członka zespołu spisowego.

Dodatkowo, w AssetNinja 5.00 i 5.10 została rozbudowana obsługa Active Directory (LDAP), wbudowano mechanizm pobierania (w trybie on-line) danych do słownika dostawców na podstawie NIP lub REGON z bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego. A to nie wszystko – wzbogaciliśmy funkcjonalność atrybutów podstawowych w aplikacji głównej oraz liczbę i funkcjonalność pól dodatkowych w Module Pól Dodatkowych. W Module Gospodarki Magazynowej dodaliśmy możliwość sygnalizowania przekroczenia stanów minimalnych indeksów magazynowych ustalonych przez użytkownika.

W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu: +48 58 320 57 34

 

Zapytaj o demo

@PIRXON SA

Written by 1

The author didnt add any Information to his profile yet