Blog

ewidencja środków trwałychewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych – od czego zacząć?

Ewidencja środków trwałych jest konieczna dla każdego podatnika, który chce poprawnie obliczyć odpisy amortyzacyjne. Od czego zacząć, gdy przygotowujemy ją po raz pierwszy?

Trzeba pamiętać, że w przypadku braku prowadzenia ewidencji, odpisy amortyzacyjne nie mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu dochodu, ponieważ nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Jak powinien wyglądać wzór ewidencji środków trwałych?

Istotne jest, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji na druku akcydensowym. Ewidencja może być prowadzona nawet w odręcznym dokumencie, pod warunkiem, że będzie zawierała wymagane prawnie pozycje. Popularne są także programy komputerowe, które umożliwiają prowadzenie ewidencji środków trwałych w szybki i prosty sposób.

Jakie elementy powinna zawierać ewidencja środków trwałych?

Ewidencja obejmuje środki trwałe wykorzystywane do realizowania zadań związanych z działalnością organizacji. Aby wzór ewidencji środków trwałych był w pełni zgodny z przepisami musi zawierać przynajmniej następujące informacje:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia,
 • datę przyjęcia do używania (w przypadku sprzętów wymagających naprawy lub które wymagają dodatkowych czynności przed wprowadzeniem do użytkowania, takich jak transport, instalacja, uruchomienie. Tyczy się to przypadków, gdy data przyjęcia do używania będzie inna, niż data nabycia),
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie środka trwałego,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • zaktualizowaną wartość początkową (jeśli wystąpiła aktualizacja wyceny),
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok,
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych

 

Środki trwałe, które mają zostać wpisane do ewidencji, muszą posiadać wartość początkową przekraczającą 3,5 tysiąca zł netto, przy czym trzeba zaznaczyć, że ta zasada dotyczy tylko czynnych podatników VAT. Wtedy też takie składniki obowiązkowo podlegają amortyzacji. Jeżeli wartość środków nie przekracza tej kwoty, mogą zostać potraktowane jako wydatki odliczane jednorazowo.

Zapytaj o demo

Katarzyna Simeonidis

PIRXON SA
Junior Product Manager

Written by 47

The author didnt add any Information to his profile yet