Blog

AssetsNinja na konferencji "Uczelnia na miarę potrzeb"AssetsNinja na konferencji "Uczelnia na miarę potrzeb"

AssetsNinja na konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. oraz PIRXON S.A. zapraszają do udziału w kolejnej edycji konferencji pt. „Uczelnia na miarę potrzeb” która odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A., w Warszawie.

📅 Data: 21 listopada 2019 r.,
🕒 Godzina:  9.00 – 🕕 15.00
📌 Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (sala A, piętro 1)

Prelegentem ze strony PIRXON S.A. będzie Pan Dariusz Kąkol

Dariusz Kąkol

Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za rozwój systemu AssetsNinja w PIRXON S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, w pierwszym okresie pracownik naukowo-dydaktyczny, później inżynier i menadżer związany z sektorem nowych technologii. Karierę w IT rozwijał min. w Computerland S.A. i Grupie Asseco. Obecnie Agent Zmian (Lean Six Sigma Black Belt), na rzecz transformacji cyfrowej generującej wartość dla organizacji sektora publicznego i biznesu.

oraz Pan Paweł Myśliwiec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Paweł Myśliwiec AGH

Paweł Myśliwiec- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Paweł Myśliwiec – Od 13 lat pracuje na  Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, kierując Działem Obsługi Uczelni w Pionie Kanclerza. Dodatkowo od 5 lat pełni funkcję Przewodniczącego Rektorskiej Komisji Inwentaryzacyjnej. Aktualnie zaangażowany również w prace zespołu ds. wdrażania elektronicznej ewidencji majątku w AGH.

Temat wystąpienia naszych prelegentów:

„Jak usprawnić zarządzanie majątkiem trwałym Uczelni – doświadczenia praktyków”
(Wdrożenie systemu klasy Enterprise Asset Management w uczelni wyższej jest dużym wyzwaniem, nie tylko ze względu na skalę ilości składników majątku uczelni, które trzeba zidentyfikować, oznakować i zaewidencjonować w systemie. Największym wyzwaniem jest budowa efektywnych procesów i zasad zarządzania składnikami majątku w ich cyklu życia, w tym ich inwentaryzacji. W naszym wystąpieniu chcemy podzielić się doświadczeniami jakie były naszym udziałem w projekcie wdrożenia AssetsNinja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.)


Pozostałe prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:

 • dr inż. Paweł Lubomski – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska
  „Zintegrowane środowisko usług IT Politechniki Gdańskiej”
  (W dobie coraz bardziej powszechnego przenoszenia usług do chmury oraz restrykcji wynikających z wdrożonych przepisów RODO Politechnika Gdańska wdrożyła własne rozwiązanie – prywatną chmurę obliczeniową. Takie podejście otworzyło nowe możliwości i pozwoliło na podniesienie poziomu świadczonych usług IT. Skalowalność infrastruktury, elastyczność w zakresie utrzymania, wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności to podstawowe cechy środowiska, w którym uruchamiane są zintegrowane usługi IT wspierające Uczelnię we wszystkich obszarach działalności.)
 • mgr Beata Mierzejewska – Zastępca Kanclerza, Szkoła Główna Handlu w Warszawie
  „Transformacja cyfrowa uczelni”
 • Paweł Kozłowski – Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
  „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”
  (Celem projektu jest zwiększenie udziału nowych technologii w obsłudze procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Warszawskim i nie tylko. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano 10 e-usług, które posłużą usprawnieniu funkcjonowania uczelni w zakresie administracji i dydaktyki. Przygotowane w ramach projektu e-usługi objęły m.in.: e-rekrutację i egzaminy on-line, monitorowanie losów absolwentów oraz wsparcie szkół średnich przez UW w procesie wykorzystania e-learningu. Projekt realizowany jest przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, Wydział Matematyki UW, Wydział Informatyki i Mechaniki UW oraz Wydział Zarządzania UW.)
 • Bartłomiej Serafinowicz – Adwokat, LAWMORE
  „Realizacja przez uczelnię podstawowych obowiązków administratora danych”
 • dr Ryszard Balicki – Pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami, Uniwersytet Wrocławski
  „Uniwersytet w świecie nowych technologii”

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas której odpowiemy sobie na pytania:

 • Jak reklamować uczelnie?
 • Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
 • Jak pozyskać i komunikować się z „Klientem” – studentem ?
 • Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
 • Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
 • Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Tematyka konferencji:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów,
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji,
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM),
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji,
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz,
 • E-learning – więcej nauki przez Internet na uczelniach,
 • Fundusze unijne dla uczelni – pozyskanie i rozliczenie.

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT,
 • Bezpieczeństwo danych i informacji,
 • Oprogramowanie antyplagiatowe,
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej,
 • Systemy kontroli dostępu,
 • Infrastruktura PKI,
 • Zarządzanie zasobami uczelni,
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią,
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem,
 • Budowa profesjonalnej serwerowni,
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • Backup i archiwizacja dokumentów.

Program konferencji – Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.2019

GODZINA

PUNKT PROGRAMU

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych
09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny
10:00 – 10:30 Wykład Partnera
10:30 – 11:00 Wykład Partnera
11:00 – 11:10 Prezentacja wystawców
11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:00 Wykład Partnera
12:00 – 12:30 Wykład Partnera
12:30 – 13:00 Wykład Eksperta
13:00 – 13:20 Przerwa kawowa
13:20 – 13:50 Wykład Eksperta
13:50 – 14:20 Wykład Eksperta
14:20 – 14:50 Wykład Eksperta
14:50 Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

Żródło: pirbinstytut.pl

Zapytaj o demo

Written by 47

The author didnt add any Information to his profile yet