ASSETS NINJA dla Urzędów Pracy

AssetsNinja program do zarządzania majątkiem, jego ewidencji i inwentaryzacji dla Urzędów Pracy

AssetsNinja - Oferta Specjalna dla Urzędów Pracy

Czym jest AssetsNinja

AssetsNinja to wiodące na rynku, kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania majątkiem trwałym, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji.

Program jest z powodzeniem wykorzystywany w ok. 75% Urzędów Pracy jak również w kilkuset firmach i instytucjach sektora publicznego w Polsce.

Kontrola nad majątkiem trwałym

Inwentaryzacja

Amortyzacja

Oferta specjalna

PUP logo - tło jasny szary

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie dobraliśmy moduły najlepiej odpowiadające potrzebom Urzędów Pracy. Z myślą o Państwa oczekiwaniach przygotowaliśmy specjalny pakiet promocyjny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - tło jasny szary

Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również stoi na stanowisku, iż nasze oprogramowanie optymalizuje i ułatwia pracę urzędów. Uwzględniając ten fakt przedstawiamy ofertę na preferencyjnych warunkach cenowych.

Pakiet promocyjny

System AssetsNinja – zgodny z Ustawa o Rachunkowości i regulacjami (min. KŚT) umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji.

Oferta specjalna na licencję programu AssetsNinja ver. 5.00

AssetsNinja - Oferta Specjalna dla Urzędów Pracy
  • Program podstawowy (na 5000 składników 1 ewidencja)
  • Moduł zestawów i ewidencji ilościowej
  • Moduł amortyzacji
  • Moduł użytkowników
  • Moduł eksportu/importu
  • Aplikacja mobilna AssetsNinja Mobile (Android)
  • 1 rok Opieki Serwisowej

CENA PROMOCYJNA PAKIETU: 9 900 PLN* NETTO

CENA REGULARNA: 14 900 PLN NETTO
* Cena nie zawiera usług: wdrożenie i szkolenie, po szczegółowe oferty zapraszamy do kontaktu z konsultantem.

Moduł ewidencji ilościowej i zestawów – umożliwia łączenie składników w zestawy, zgodnie z wytycznymi KSR 11.

Moduł amortyzacji– umożliwia naliczanie amortyzacji (w tym również zestawów), rozbudowę i modernizację, przeszacowania wraz z generowaniem odpowiednich dokumentów takich jak: tabele amortyzacji i umorzeń, listy modernizacji i przeszacowań, czy też raporty GUS.