ASSETS NINJA dla Centrum Usług Wspólnych

AssetsNinja program do zarządzania majątkiem, jego ewidencji i inwentaryzacji w Placówce Oświatowej

AssetsNinja - na każdym urządzeniu

Czym jest AssetsNinja

AssetsNinja dla CUW

To zintegrowany system informatyczny wspierający zarządzanie majątkiem. Umożliwia jego ewidencję, inwentaryzację i amortyzację. Jest dedykowany dla instytucji publicznych o złożonej strukturze jednostek podległych i spółek powiązanych. Efektywnie wspiera pracę Centrów Usług Wspólnych jednostek samorządowych.

AssetsNinja dla CUW

Kontrola nad majątkiem trwałym

Inwentaryzacja

Amortyzacja

Gdy używasz AssetysNinja

Masz uporządkowane dane

  • Kompletna baza składników majątku
  • Wielkość bazy nawet kilkaset tysięcy składników
  • Zawsze aktualne dane.

Skracasz czas operacji

  • Zmniejszenie czasu inwentaryzacji (nawet o 70-80%)
  • Niższa pracochłonność dekretacji kosztów (nawet o 50%)
  • Szybszy proces przesunięć składników.

Automatyzujesz procesy

  • Znacząco zredukowana pracochłonność operacji
  • Masowy odczyt identyfikatorów składników (z wykorzystaniem kodów 1D 2D lub tagów RFID)
  • Generowanie raportów (np. GUS).