Administracja Systemem

Administracja Systemem

Pakiet Administracja Systemem wykorzystywany jest przez zespoły administrujące systemami w zakresie technicznym (informatycznym) oraz merytorycznym (np. budowa słowników). Zarządza uprawnieniami dostępowymi użytkowników do określonych funkcji w programie (możliwa integracja   z Active Directory klienta). W warstwie ochrony danych osobowych (RODO) efektywnie wspiera organizacje w dopełnieniu wymagań stąd wynikających. 

Zapytaj o szczegóły i demo

Zawartość Pakietu

Moduł podstawowy

umożliwia prowadzenie ewidencji historii obrotu środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów nisko cennych. Pozwala na wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem min. kodów kreskowych oraz automatyczne generowanie dokumentów ją rozliczających, takich jak: arkusz spisu, wykaz różnic, podsumowanie inwentaryzacji. Z wykorzystaniem indywidualnych szablonów Klienta przygotowanych w MS Word, w systemie tworzone są dokumenty obrotu majątkiem (OT, MT, PT, LT) oraz raporty.

Moduł zarządzania użytkownikami

daje możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom uprawnień do określonych funkcji w programie. Dodatkowo jest też możliwość nadawania uprawnień dostępu do danych, np. według ewidencji, miejsca, osoby odpowiedzialnej, grupy. Dzięki temu każdy pracownik wykonuje przypisane zadania w zależności od kompetencji i stanowiska. Możliwa jest także integracja z Active Directory.

Moduł importu/eksportu

wspiera procesy przekazywania danych pomiędzy Assets Ninja i systemami zewnętrznymi np. FK, ERP i obiegiem dokumentów. Umożliwia okresowe i automatyczne wykonywanie operacji w programie, a także konfigurację reakcji na zdarzenia występujące w systemie. Zaawansowana, w pełni zautomatyzowana  integracja realizowana w trybie rozwiązań dedykowanych i wykorzystuje technologie API (Application Programming Interface) oraz robotów RPA (Robotic Process Automation)

Zapytaj o szczegóły i demo

na podany adres wyślemy link do pobrania demo
Aby dowiedzieć się więcej czytaj Polityka Prywatności* wymagane wyrażenie zgody

Jeśli wolisz jesteśmy dostępni także pod telefonem: 58 320 57 34